Mobiel menu

Links

Passend Onderwijs

 1. www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
 2. www.passendonderwijs.nl
 3. http://swv.passendonderwijs.nl/VO2503/
 4. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
 5. http://www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/

 

Ouders, Ondersteuningsplan Raad en Geschillen

 1. www.onderwijsconsulenten.nl
 2. www.steunpuntpassendonderwijs.nl
 3. www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
 4. www.geschillenpassendonderwijs.nl

Jeugdzorg

 1. www.reikthuiszittersdehand.nl
 2. www.mee.nl
 3. www.lindenhout.nl
 4. www.sensire.nl
 5. www.nji.nl :Nederlands Jeugd Instituut, Kennis over jeugd en opvoeding

 

Cluster 1

 1. www.visio.org :Cluster 1 Visio, Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

 

Cluster 2

 1. www.kentalis.nl : Cluster 2, Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

 

Gemeenten

 1. www.montferland.nl
 2. www.doesburg.nl
 3. www.oude-ijsselstreek.nl
 4. www.doetinchem.nl
 5. www.bronckhorst.nl

Nieuws

Sluiting bovenschoolse voorziening einde schooljaar 2018-2019

31 januari 2019

Sluiting bovenschoolse voorziening einde schooljaar 2018-2019   Scholen werken hard aan onderwijs dat steeds beter past bij leerlingen. Als g...

Lees meer...

Notulen OPR d.d. 5 november 2018

16 januari 2019

In de bijlage vindt u de notulen van de vergadering van de OPR d.d. 5 november 2018: Notulen OPR d.d. 5 november 2018...

Lees meer...

Notulen OPR d.d. 15 mei 2018

2 juli 2018

In de bijlage vindt u de notulen van de vergadering van de OPR d.d. 15 mei 2018 jl. Notulen OPR d.d. 15 mei 2018...

Lees meer...