Mobiel menu

Nieuws

Sluiting bovenschoolse voorziening einde schooljaar 2018-2019

31 januari 2019

Sluiting bovenschoolse voorziening einde schooljaar 2018-2019   Scholen werken hard aan onderwijs dat steeds beter past bij leerlingen. Als gevolg van het beter passende onderwijs zitten er bij de bovenschoolse voorziening ook minder leerlingen doordat er minder aanvragen voor binnenkomen. ...

Lees meer...

Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV 2503

In de volgende bijlage vindt u het nieuwe ondersteuningsplan SWV 2503: Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV 2503 Onderstaande bijlagen behoren bij het Ondersteuningsplan 2018-2022: Akte van oprichting statuten vereniging SWV 2503: Akte van oprichting statuten vereniging SWV 2503 Managementstatu...

Lees meer...

Notulen OPR

7 september 2017

Ter informatie kunt u onder 'Documenten' de notulen terugvinden van de vergaderingen van de OPR die hebben plaatsgevonden op 15 mei en 26 juni....

Lees meer...

Jaarrekening 2016

6 juli 2017

In de bijlage vindt u de jaarrekening 2016 inclusief controleverklaring van de accountant: Jaarrekening 2016...

Lees meer...