Mobiel menu

Nieuws

Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV 2503

In de volgende bijlage vindt u het nieuwe ondersteuningsplan SWV 2503: Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV 2503 Onderstaande bijlagen behoren bij het Ondersteuningsplan 2018-2022: Akte van oprichting statuten vereniging SWV 2503: Akte van oprichting statuten vereniging SWV 2503 Managementstatu...

Lees meer...

Notulen OPR

7 september 2017

Ter informatie kunt u onder 'Documenten' de notulen terugvinden van de vergaderingen van de OPR die hebben plaatsgevonden op 15 mei en 26 juni....

Lees meer...

Jaarrekening 2016

6 juli 2017

In de bijlage vindt u de jaarrekening 2016 inclusief controleverklaring van de accountant: Jaarrekening 2016...

Lees meer...