Notulen OPR d.d. 15 mei 2017 7 september 2017

In de bijlage vindt u de notulen van de OPR van de vergadering die heeft plaatsgevonden op 15 mei 2017  Notulen OPR d.d. 15 mei 2017