Notulen OPR d.d. 26 juni 2017 7 september 2017

In de bijlage vindt u de notulen van de OPR-vergadering d.d. 26 juni jl. Notulen OPR d.d. 26 juni 2017