Notulen OPR 7 september 2017

Ter informatie kunt u onder ‘Documenten’ de notulen terugvinden van de vergaderingen van de OPR die hebben plaatsgevonden op 15 mei en 26 juni.