Mobiel menu

Ouders

Ouders en het samenwerkingsverband

Ouders willen graag dat het hun kind goed gaat, ook op school. Ouders willen graag dat hun kinderen zo goed mogelijk hun talenten ontwikkelen. Ouders kennen hun kind beter dan wie ook. Daarom werken scholen zo goed mogelijk samen met ouders.

De scholen informeren ouders over de verbeteringen die zij aanbrengen in hun ondersteuning van het leren van kinderen. Ouders kunnen daar ook naar vragen. Dat kan op allerlei manieren: telefonisch, per mail of in direct contact. Ouders in de medezeggenschapsraad van scholen praten en beslissen mee over de onderwijsplannen van de school. Dan gaat het ook over hoe het onderwijs nog passender gemaakt kan worden. Hoe ondersteuning in- en buiten de lessen beter kan. U mag daar wat van vinden. U mag daar wat van zeggen.

Ook het samenwerkingsverband Doetinchem e.o. wil ouders zo goed mogelijk betrekken bij haar activiteiten. Ouders mogen meepraten over de plannen en de uitvoering van de plannen in de Ondersteuningsplanraad (OPR). Ouders kunnen er bij zijn en meepraten als de Toewijzingscommissie over hun kind praat.

Ouders die deel uitmaken van de OPR hebben de belangrijke taak om te oordelen over het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan heeft het samenwerkingsverband vastgelegd wat het wil doen en wat het wil bereiken. Dat plan wordt door de OPR kritisch beoordeeld op de uitwerking op kinderen, ouders, leraren en scholen. Als de OPR het ondersteuningsplan afkeurt moet het worden verbeterd. Als het OPR het ondersteuningsplan goedkeurt dan blijft zij volgen hoe het wordt uitgevoerd. Ouders die deel uitmaken van de OPR komen uit de medezeggenschapsraden van de verschillende besturen.

Als het met een kind op school niet goed gaat, dan doen scholen er alles aan om het kind te helpen. De school ondersteunt dan het leren van de leerling. Ook als de problemen niet direct in het leren liggen kan de school veel betekenen. Meestal is die hulp genoeg. Soms niet, soms zijn de problemen te groot om op de school waar het kind zit op te lossen. Dan kan een kind worden besproken in de Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband.

Als ouders en school samen vaststellen dat meer of andere hulp of ondersteuning nodig is, dan wordt er een aanvraag voor een bespreking in de Toewijzingscommissie opgesteld. Ouders en school tekenen allebei voor de inhoud van de vraag. Meer over de procedure vindt u in het document:  Procedure Toewijzingscommissie.

Bij de bespreking in de Toewijzingscommissie is ook de school vertegenwoordigd en wordt als regel door de school ook de ouders gevraagd om mee te praten. Hoe dat precies gaat, is te lezen in het document: Uitgenodigd bij de Toewijzingscommissie.

Ouders kunnen zich laten ondersteunen bij hun contacten met het samenwerkingsverband door Onderwijsconsulenten. Zie daarvoor www.onderwijsconsulenten.nl

Mochten ouders ontevreden zijn over proces of uitkomst dan is hierin de klachtenregeling beschreven: Als u een klacht heeft

Nuttige website voor ouders: www.Steunpuntpassendonderwijs.nl


Nieuws

Notulen OPR d.d. 5 april

22 mei 2018

In de bijlage vindt u de notulen van de OPR-vergadering  d.d. 5 april jl.: Notulen OPR d.d. 5 april...

Lees meer...

Notulen OPR d.d. 12 maart 2018

18 april 2018

In de bijlage vindt u de notulen van vergadering van de OPR die op 12 maart jl. heeft plaatsgevonden: Notulen OPR d.d. 12 maart 2018...

Lees meer...

Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV 2503

In de volgende bijlage vindt u het nieuwe ondersteuningsplan SWV 2503: Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV 2503 Onderstaande bijlagen behoren bij het ...

Lees meer...