Resterende vergaderdata Toewijzingscommissie schooljaar 2018-2019 3 juni 2019

Voor de resterende vergaderdata van dit schooljaar van de Toewijzingscommissie, willen wij u verwijzen naar bijgevoegd document:  Resterende vergaderdata TWC schooljaar 2018-2019