Mobiel menu

Toewijzingscommissie

Als er vanuit een school en ouders een vraag is om een leerling te plaatsen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), dan wordt dat besproken in de Toewijzingscommissie. De Toewijzingscommissie kan ook om advies worden gevraagd, of om geld voor extra ondersteuning bij het leren ondersteunen. De Toewijzingscommissie bestaat uit drie ervaren èn deskundige leden en wordt voorgezeten door de directeur van het samenwerkingsverband.

Ieder lid van de Toewijzingscommissie is een specialist met verschillende expertise:

Als het met een leerling op school niet goed gaat, dan doet school er alles aan om de leerling te helpen. De school ondersteunt dan het leren van de leerling. Ook als de hulpvragen niet direct in het leren liggen, kan de school veel betekenen. Meestal is de ondersteuning die geboden kan worden op de school genoeg, maar soms heeft de school geen passende oplossing. Dan kan een leerling worden besproken in de Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband.

Als ouders en school samen vaststellen dat meer of andere hulp of ondersteuning nodig is, dan wordt er een aanvraag voor een bespreking in de Toewijzingscommissie opgesteld. Ouders en school tekenen allebei voor de inhoud van de vraag. Meer over de procedure vindt u in het document: Procedure Toewijzingscommissie

De aanmelding van leerlingen gebeurt via het systeem Indigo. Via bijgevoegde link komt u terecht op de inlogpagina hiervan: Inloggen Indigo. Hoe één en ander in zijn werk gaat kunt u teruglezen in het document ‘Procedure Toewijzingscommissie’.

Bij de bespreking van een leerling in de Toewijzingscommissie is ook de school vertegenwoordigd en wordt als regel door de school ook de ouders gevraagd om mee te praten. Hoe dat precies gaat is te lezen in het document:  Uitgenodigd bij de Toewijzingscommissie.

Ouders kunnen zich laten ondersteunen bij hun contacten met het samenwerkingsverband door Onderwijsconsulenten. Zie daarvoor www.onderwijsconsulenten.nl.

Contactmail Toewijzingscommissie: toewijzingscommissie@swv-doetinchem-vo.nl


Nieuws

Notulen OPR d.d. 5 april

22 mei 2018

In de bijlage vindt u de notulen van de OPR-vergadering  d.d. 5 april jl.: Notulen OPR d.d. 5 april...

Lees meer...

Notulen OPR d.d. 12 maart 2018

18 april 2018

In de bijlage vindt u de notulen van vergadering van de OPR die op 12 maart jl. heeft plaatsgevonden: Notulen OPR d.d. 12 maart 2018...

Lees meer...

Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV 2503

In de volgende bijlage vindt u het nieuwe ondersteuningsplan SWV 2503: Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV 2503 Onderstaande bijlagen behoren bij het ...

Lees meer...