Mobiel menu

Toewijzingscommissie

Als er vanuit een school en ouders een vraag is om een leerling te plaatsen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), dan wordt dat besproken in de Toewijzingscommissie. De Toewijzingscommissie kan ook om advies worden gevraagd, of om geld voor extra ondersteuning bij het leren ondersteunen. De Toewijzingscommissie bestaat uit drie ervaren èn deskundige leden en wordt voorgezeten door de directeur van het samenwerkingsverband.

Ieder lid van de Toewijzingscommissie is een specialist met verschillende expertise:

Als het met een leerling op school niet goed gaat, dan doet school er alles aan om de leerling te helpen. De school ondersteunt dan het leren van de leerling. Ook als de hulpvragen niet direct in het leren liggen, kan de school veel betekenen. Meestal is de ondersteuning die geboden kan worden op de school genoeg, maar soms heeft de school geen passende oplossing. Dan kan een leerling worden besproken in de Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband.

Als ouders en school samen vaststellen dat meer of andere hulp of ondersteuning nodig is, dan wordt er een aanvraag voor een bespreking in de Toewijzingscommissie opgesteld. Ouders en school tekenen allebei voor de inhoud van de vraag. Meer over de procedure vindt u in het document: Procedure Toewijzingscommissie

De aanmelding van leerlingen gebeurt via het systeem Indigo. Via bijgevoegde link komt u terecht op de inlogpagina hiervan: Inloggen Indigo. Hoe één en ander in zijn werk gaat kunt u teruglezen in het document ‘Procedure Toewijzingscommissie’.

Bij de bespreking van een leerling in de Toewijzingscommissie is ook de school vertegenwoordigd en wordt als regel door de school ook de ouders gevraagd om mee te praten. Hoe dat precies gaat is te lezen in het document:  Uitgenodigd bij de Toewijzingscommissie.

Ouders kunnen zich laten ondersteunen bij hun contacten met het samenwerkingsverband door Onderwijsconsulenten. Zie daarvoor www.onderwijsconsulenten.nl.

Contactmail Toewijzingscommissie: toewijzingscommissie@swv-doetinchem-vo.nl


Nieuws

Notulen OPR d.d. 15 mei 2018

2 juli 2018

In de bijlage vindt u de notulen van de vergadering van de OPR d.d. 15 mei 2018 jl. Notulen OPR d.d. 15 mei 2018...

Lees meer...

Jaarrekening 2017

25 juni 2018

In de bijlage vindt u de jaarrekening 2017: Jaarrekening 2017 SWV VO Doetinchem...

Lees meer...

Informatiebeveiliging en Privacy

19 juni 2018

Onder het kopje 'Ouders' vindt u nieuwe informatie met betrekking tot 'Informatiebeveiliging en Privacy', inclusief de daarbij behorende formulieren...

Lees meer...