Mobiel menu

Ondersteuningsplanraad

Belangrijk voor het samenwerkingsverband is de Ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR is samengesteld uit medewerkers en ouders van onze scholen. De OPR heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Bovendien kan de OPR meepraten en meedenken over de uitvoering van de plannen.

Het jaarverslag van de OPR van 2017 kunt u lezen in het volgende document: Jaarverslag 2017 OPR 2503

De notulen van de OPR vergaderingen kunt u vinden onder het kopje ‘Documenten’.

U kunt de OPR bereiken via het volgende e-mailadres: ondersteuningsplanraad@swv-doetinchem-vo.nl

OPR

 

 


Nieuws

Jaarverslag OPR 2018

15 mei 2019

In de bijlage vindt u het jaarverslag van de OPR: Jaarverslag OPR 2018...

Lees meer...

Notulen OPR d.d. 11 maart

In de bijlage vindt u de notulen van de vergadering van de OPR d.d. 11 maart: Notulen OPR d.d. 11 maart...

Lees meer...

Notulen OPR d.d. 14 januari 2019

18 maart 2019

In de bijlage die u kunt openen via bijgevoegde link, vindt u de notulen van de OPR d.d. 14 januari 2019: Notulen OPR d.d. 14 januari 2019...

Lees meer...