Mobiel menu

Ondersteuningsplanraad

Belangrijk voor het samenwerkingsverband is de Ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR is samengesteld uit medewerkers en ouders van onze scholen. De OPR heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Bovendien kan de OPR meepraten en meedenken over de uitvoering van de plannen.

Het jaarverslag van de OPR van 2017 kunt u lezen in het volgende document: Jaarverslag 2017 OPR 2503

De notulen van de OPR vergaderingen kunt u vinden onder het kopje ‘Documenten’.

U kunt de OPR bereiken via het volgende e-mailadres: ondersteuningsplanraad@swv-doetinchem-vo.nl

OPR-leden


Nieuws

Notulen OPR d.d. 15 mei 2018

2 juli 2018

In de bijlage vindt u de notulen van de vergadering van de OPR d.d. 15 mei 2018 jl. Notulen OPR d.d. 15 mei 2018...

Lees meer...

Jaarrekening 2017

25 juni 2018

In de bijlage vindt u de jaarrekening 2017: Jaarrekening 2017 SWV VO Doetinchem...

Lees meer...

Informatiebeveiliging en Privacy

19 juni 2018

Onder het kopje 'Ouders' vindt u nieuwe informatie met betrekking tot 'Informatiebeveiliging en Privacy', inclusief de daarbij behorende formulieren...

Lees meer...