Mobiel menu

Ondersteuningsplanraad

Belangrijk voor het samenwerkingsverband is de Ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR is samengesteld uit medewerkers en ouders van onze scholen. De OPR heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Bovendien kan de OPR meepraten en meedenken over de uitvoering van de plannen.

Het jaarverslag van de OPR van 2017 kunt u lezen in het volgende document: Jaarverslag 2017 OPR 2503

De notulen van de OPR vergaderingen kunt u vinden onder het kopje ‘Documenten’.

U kunt de OPR bereiken via het volgende e-mailadres: ondersteuningsplanraad@swv-doetinchem-vo.nl

OPR

 

 


Nieuws

Notulen OPR d.d. 14 januari 2019

18 maart 2019

In de bijlage die u kunt openen via bijgevoegde link, vindt u de notulen van de OPR d.d. 14 januari 2019: Notulen OPR d.d. 14 januari 2019...

Lees meer...

Sluiting bovenschoolse voorziening einde schooljaar 2018-2019

31 januari 2019

Sluiting bovenschoolse voorziening einde schooljaar 2018-2019   Scholen werken hard aan onderwijs dat steeds beter past bij leerlingen. Als g...

Lees meer...

Notulen OPR d.d. 5 november 2018

16 januari 2019

In de bijlage vindt u de notulen van de vergadering van de OPR d.d. 5 november 2018: Notulen OPR d.d. 5 november 2018...

Lees meer...