Mobiel menu

Organisatie

Samenwerkingsverband 25-03 Doetinchem e.o. VO is een vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken en de Algemene Ledenvergadering (ALV) houdt toezicht op het bestuur en de gang van zaken in de vereniging.

ALV

De ALV wordt gevormd door de bestuursleden van de schoolbesturen die lid zijn van de vereniging. Dat zijn:

Willem Huiskamp (voorzitter) Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland
Maria van Hattum Stichting Achterhoek VO
Frank de Vries Stichting SOTOG
Hennie Loeffen Stichting De Onderwijsspecialisten

Het bestuur

Het bestuur bestuurt de vereniging en zorgt dat de doelstellingen van de vereniging worden bereikt. Het gaat dan over het uitvoeren van de wettelijke taken, de strategie en het beleid en het realiseren van de resultaten van de vereniging. Het bestuur brengt geregeld verslag uit en legt verantwoording af aan de ALV over het gevoerde beleid.
De vereniging heeft een bestuur van acht leden. Dit zijn de rectoren/directeuren van de scholen in het samenwerkingsverband:

Hans Baan (voorzitter) Metzo College
Roelof Louwsma Almende College
René Vijn Zone.college (vestiging VMBO Doetinchem)
Louise Beernink Ludger College
Paddy Harbers Rietveld Lyceum
Ton Sipkens PC Ulenhofcollege
Hans Reede Prakticon
Ron Hofman Isselborgh
Jan Lindemulder De Onderwijsspecialisten

Directeur

Het ondersteuningsplan wordt uitgevoerd door de directeur, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Hij zorgt voor de ontwikkeling van passend onderwijs in deze regio, passend binnen de visie, ambities en uitgangspunten zoals die in het ondersteuningsplan staan. Hij bereidt de bestuursbesluiten voor en zorgt voor de uitvoering ervan. Hij is tevens voorzitter van de Toewijzingscommissie en geeft leiding aan de bovenschoolse voorziening (Rebound) en de medewerkers van het samenwerkingsverband. De staf is heel klein gehouden:

Noud Lubbers Directeur
Marieke van Laatum Beleidsmedewerker
Marjolein Klok Secretaris Toewijzingscommissie
Susan Huurneman Secretarieel medewerker

Toewijzingscommissie

Scholen geven basisondersteuning aan hun leerlingen. Als er meer ondersteuning nodig is kan de school, na overleg met de ouders, een aanvraag indienen voor extra ondersteuning bij de Toewijzingscommissie. De Toewijzingscommissie beoordeelt aanvragen zoals:

De Bovenschoolse voorziening

Voor informatie over de Bovenschoolse voorziening verwijzen wij u naar het tabblad ‘Bovenschoolse voorziening’.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Belangrijk voor het samenwerkingsverband is de Ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR is samengesteld uit medewerkers en ouders van onze scholen. De OPR heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Bovendien kan de OPR meepraten en meedenken over de uitvoering van de plannen. De OPR is bereikbaar via Ondersteuningsplanraad@swv-doetinchem-vo.nl. Voor meer informatie over de OPR verwijzen wij u naar het tabblad ‘Ondersteuningsplanraad’.

Het jaarverslag van de OPR van 2015 kunt u lezen in het volgende document: Jaarverslag OPR

Organogram

Organogram jan 2016 2

Aangesloten scholen

Kinderen uit ons SWV kunnen ook naar scholen buiten het gebied gaan en vallen dan nog steeds onder het samenwerkingsverband. Andersom: op scholen binnen ons gebied zitten ook leerlingen van andere samenwerkingsverbanden. Het gaat dus om de woonplaats van het kind, niet om de vestigingsplaats van de school.

wesenthorst1Almende College (vestiging Wesenthorst)
Heggenseveld 1
7071 WL Ulft
T 0315 – 63 00 00
info@almende-wesenthorst.nl
www.almende-wesenthorst.nl

 

Almende-BluemersAlmende College (vestiging Bluemers)
Pastoor Bluemersplein 2
7064 BK Silvolde
T 0315 – 32 40 81
info@almende-bluemers.nl
www.almende-bluemers.nl

 

Almende College (vestiging Isala)
Laan van Schuylenburch 8
7064 AL Silvolde
T 0315 – 32 70 41
info@almende-isala.nl
www.almende-isala.nl

 

Zone.college (vestiging VMBO Doetinchem)
Gezellenlaan 14-16
7005 AZ Doetinchem
T 0314 – 37 59 80
doetinchem@aoc-oost.nl
www.aoc-oost.nl

 

LudgerCollegeLudger College
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
T 0314 – 32 52 48
info@ludgercollege.nl
www.ludgercollege.nl

 

Metzo College
Maria Montessoristraat 5
7008 CA Doetinchem
T 0314 – 32 34 26
info@metzocollege.nl
www.metzocollege.nl

 

rietveldRietveld Lyceum
Kruisbergseweg 4
7009 BP Doetinchem
T 0314 – 32 67 48
info@rietveldlyceum.nl
www.rietveldlyceum.nl

 

ulenhofPC College Ulenhof
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
T 0314 – 37 87 87
info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

 

prakticonPrakticon
Spoorstraat 11b
7003 DX Doetinchem
T 0314 – 38 9 1 00
info@prakticon.com
www.prakticon.com

 

isso schoolgids 2013-2014Isselborgh
Slotlaan 35
7006 HA Doetinchem
T 0314 – 39 25 37
info@sg-isselborgh.nl
www.vso-isselborgh.nl

 

De Onderwijsspecialisten
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
T 026 – 35 374 80
info@deonderwijsspecialisten.nl
www.deonderwijsspecialisten.nl

 

Platformen

Voor de communicatie op uitvoerend niveau tussen de scholen onderling, overleggen verschillende functiegroepen regelmatig met elkaar. Zo kent ons samenwerkingsverband een platform van:


Nieuws

Notulen OPR d.d. 13 mei 2019

1 juli 2019

Hierbij vindt u de notulen van de OPR d.d. 13 mei 2019, die u kunt openen via bijgevoegde link: Notulen OPR d.d. 13 mei 2019...

Lees meer...

Definitieve jaarrekening 2018 inclusief de controleverklaring

19 juni 2019

In de bijlage vindt u de definitieve jaarrekening 2018 inclusief de controleverklaring: Definitieve jaarrekening incl. controleverklaring...

Lees meer...

Resterende vergaderdata Toewijzingscommissie schooljaar 2018-2019

3 juni 2019

Voor de resterende vergaderdata van dit schooljaar van de Toewijzingscommissie, willen wij u verwijzen naar bijgevoegd document:  Resterende verga...

Lees meer...